wat is eendmeel eendmeelstickers, sleutelhangers eendmeelers in hun (on)natuurlijke element de technische kwesties en FAQ's links naar websites van andere eendmelers en andere nuttige sites aanmelden, afmelden

 

Wat is kwekmeel?
Kwekmeel is een afsplitsing van eendmeel, voor alle eendrijders die ook hun niet-zo-technische hart eens willen luchten of die een off-topic verhaaltje hebben dat ze zo nodig de virtuele wereld in willen sturen. Dat is allemaal welkom op kwekmeel, waar kwekken tot een ware levensstijl wordt verheven. De enige verplichting is dat je lid moet zijn van eendmeel, vanwege het anarchistische karakter. Hoezo? Wassa? Ah ja, Kwekmeel is een splintergroep voor die eendmelers die zo nodig hun niet-zo-technische hart eens willen luchten of die een off-topic verhaaltje hebben dat ze zo nodig de virtuele wereld in willen sturen. Zonder de eendmeelregels te overtreden, die stellen dat je enkel over technische zaken mag e-mailen. Anders wordt het een zooi. Dus zonder eendmeel geen kwekmeel.

Hoe nu aan te melden?
Lid worden.
Het gehele technische gedeelte wordt verzorgd door de staf van Yahoogroups.

Hoe moet ik me gedragen?
Gewoon: gewoon. Niet kwekken om te kwekken, maar daar houdt verder niemand zich aan.

Mocht je toch vinden dat er teveel mail binnenkomt, maar je wil geen roddel missen dan bestaat er altijd nog de mogelijkheid van 'digest'. Je krijgt dan slechts 1 of 2 mailtjes per dag waarin alle onderwerpen zijn opgesomd. Dit kun je zelf bij groups.yahoo.com veranderen, in het My groups gedeelte. Als dat niet lukt, mail dan een van de lijstlijders.

Waar vind ik de archieven, polls, aan- en afmeld adressen etc?
Ook bij Yahoogroups, en wel hier.

HELP?!?
Voor problemen en of vragen over eendmeel kun je je wenden tot kwekmeel of tot (een van de) lijstlijders. Er zijn drie lijstlijders, en wel:
  • Aad, de Opperkwekker
  • Joke, Kwekspecialiste ter zake
  • Koen, Kwekondersteunend geheel