wat is eendmeel eendmeelstickers, sleutelhangers eendmeelers in hun (on)natuurlijke element de technische kwesties en FAQ's links naar websites van andere eendmelers en andere nuttige sites aanmelden, afmelden

Eendmeel streeft er naar om minstens 1 keer per jaar een meeting te organiseren waar de eendmeel leden elkaar in de levende lijven ontmoeten. Daarnaast bezoeken vele eendmelers de Citroën meetingen die er zoiezo georganiseerd worden dus je kunt elkaar overal tegen het lijf lopen. Hieronder vind je een overzicht van de reeds gehouden meetings en de daarbijhorende foto's.

Eerstvolgende eendmeelmeeting:

Eendmeel lentemeeting 2006 in Mol - België.

Geschiedenis